Cu ocazia aniversãrii a 94 de ani de la Unirea Basarabiei cu România,organizaþiile studenþilor basarabeni din Bucureºti, Timiºoara ºi Braºov desfãºoarã, cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, în perioada 24 – 31 martie, Festivalul „Zilele Basarabiei”. Organizaþia Studenþilor Basarabeni din Bucureºti dã startul evenimentelor dedicate Unirii de la 1918 cu un concert la care sunt invitaþi Cãtãlin Josan, Gândul Mâþei, Paralela 47, ROA ºi Condorii Negri. Programul ediþiei a V-a a Festivalului “Zilele Basarabiei” de la Bucureºti include, de asemenea, vizite la muzeele capitalei ºi lansarea volumului ”Istoria Basarabiei”, semnatã de profesor doctor universitar, domnul ªtefan Purici, editat de Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru Românii de Pretutindeni. În data de 27 martie, participanþii la Festival se vor deplasa la cimitirul de la Cernica pentru a aduce un omagiu membrilor Sfatului Þãrii. Organizaþia Studenþilor Basarabeni din Timiºoara a pregãtit, pentru ediþia din acest an a Festivalul „Zilele Basarabiei”, un program de ºase zile, în perioada 27 martie – 1 aprilie, ce include o serie de manifestãri culturale printre care expoziþii, lansãri de carte, dezbateri, concerte ºi spectacole de teatru. Printre invitaþii la eveniment se numãrã Cristi Dumitru, Director al Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru Românii de Pretutindeni, Paralela 47, Teatrul Muzical-Dramatic “B.P. Haºdeu” din Cahul ºi ansamblul de dans folcloric “Izvoraº” din acelaºi oraº. Astfel, Institutul “Eudoxiu Hurmuzachi” pentru Românii de Pretutindeni va lansa volumul “Istoria Basarabiei – Note de Curs” de prof. univ. dr. Ștefan Purici, la Sala Stoicescu din Palatul Facultãþii de Drept, Universitatea din Bucureºti, luni, 26 martie 2012, începând cu ora 18:00, eveniment moderat de domnul Dorin Matei, președintele Fundaþiei Culturale Magazin Istoric. Marți, 27 martie, cartea va fi lansatã la Galați, în parteneriat cu Clubul Studenþilor Basarabeni ºi Bucovineni “ªtefan cel Mare ºi Sfânt” din cadrul Ligii Studenþilor din Universitatea “Dunãrea de Jos”, în Sala Mihai Eminescu, Biblioteca „V.A. Urechia“, începând cu ora 13:00. Joi, 29 martie, volumul va fi lansat la Timișoara în parteneriat cu Organizația Studenților Basarabeni din Timișoara în Sala de Conferințe a Bibliotecii Centrale Universitare “Eugen Teodoran”, începând cu ora 14:00. Volumul cuprinde detalierea cursului special de „Istoria Basarabiei”  susținut de prof. dr. univ ªtefan Purici la Facultatea de Istorie a Universitãții “ªtefan cel Mare” din Suceava.  Lansarea va fi urmatã de o dezbatere referitoare la relevanța studierii istoriei Basarabiei în facultãțile de Istorie din România. Pe parcursul lunii viitoare, Institutul va transmite gratuit exemplare ale cursului cãtre aproximativ 500 de licee din România și Republica Moldova în vederea utilizãrii lui ca suport educațional de cãtre profesorii de istorie precum și pentru a constitui un instrument de lucru util pentru alte studii și cercetãri în acest domeniu. Aniversarea Unirii se va desfãºura, concomitent, ºi la Braºov. Organizaþia Studenþilor Basarabeni ºi Bucovineni din acest oraº va organiza, în data de 27 martie, o slujbã de comemorare a artizanilor Unirii de la 1918. Programul include, de asemenea, un simpozion cu participarea mai multor istorici ºi a altor personalitãþi din mediul academic, dezbateri, proiecþii de film ºi un concert  live oferit de trupele Catharsis, Akord, Sick Brothers ºi a interpretei Nicoleta Gavriliþa, informeaza DRP. Pe 27 martie se împlinesc 94 de ani de la Unirea Basarabiei cu România. Cu aceastã ocazie, Organizația Studenților Basarabeni din București va desfãșura între 24 și 27 martie Festivalul ”Zilele Basarabiei la București”.  Anul acesta va avea loc cea de-a V-a ediție a Festivalului, ediție aniversarã, marcatã printr-un program excepțional, informeaza si Basarabeni.Ro. ”Zilele Basarabiei la București” încep sâmbãtã, 24 martie, de la ora 21.00, în club JukeBox, unde  va avea loc un concert  incendiar cu interpreți și trupe îndrãgite de pe ambele maluri ale Prutului. Pe scenã vor evolua pentru publicul de la București binecunoscutul interpret basarabean Cãtãlin Josan și formațiile ROA,  Paralela 47, Condorii Negri și Gândul Mâței.  Participanții  vor avea astfel ocazia sã asculte muzicã româneascã de calitate în cadrul unui concert sutã la sutã  LIVE, într-o atmosferã fantasticã. Programul continuã duminicã, 25 martie cu o zi dedicatãmuzeelor. Tinerii interesați vor avea minunata ocazie sã viziteze gratuit cele mai importante muzee din București: Muzeul Aviației, Muzeul de Artã “Vasile Grigore”, Muzeul Național “Ferdinand I”, Muzeul Municipiului București, Muzeul Național de Artã al României, Muzeul Național al Hãrților și Cãrții Vechi, Muzeul Național de Istorie al României, Muzeul Satului, Muzeul Þãranului Român ºi Muzeul Palatului Cotroceni. Participanții vor avea ocazia sã vadã cu ochii lor declarația Unirii Basarabiei cu România, semnatã la 1918. Luni, 26 martie, de la ora 18.00, va avea loc Lansarea volumului de carte „Istoria Basarabiei” din Colecþia Institutului “Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni. Autorul volumului este decanul facultãții de istorie de la Suceava, profesor doctor universitar, dl Ștefan Purici. La eveniment vor participa deo serie de personalitãți importante din mediul cultural, istoric, academic, dar din și mass media. Tinerii vor avea ocazia sã interacționeze cu reprezentanții domeniului istoric și academic, pentru a conștientiza importanța și dimensiunile istorice ale destinului Basarabiei în contextul zilei de 27 martie. Lansarea va avea loc în sala Stoicescu din incinta Facultãþii de Drept a Universitatãții din Bucureºti. Festivalul se va încheia marți, 27 martie cu un Omagiu pentru fãuritorii Unirii.De ziua Unirii Basarabiei cu România, doritorii, alãturi de organizatorii evenimentului, se vor deplasa la fel ca în anii precedenþi la Cernica, pentru a aduce un omagiu celor care au stat la baza îndeplinirii idealului Unirii. Se vor depune coroane și flori la mormintele membrilor Sfatului Þãrii din cimitirul de la Cernica, printre care se numara Pantelimon Halippa, Ioan Pelivan si primul Mitropolit al Basarabiei, Gurie Grosu. Pentru aceștia, dar și pentru toți ce-i care s-au sacrificat pentru realizarea dezideratului Unirii, tinerii vor ține un moment de reculegere, iar soborul de preoți de la Cernica va desfãșura o slujbã de pomenire. Comemorarea de la Cernica este deja o tradiție desfãșuratã de Organizația Studenților Basarabeni din București în fiecare an, în data de 27 martie. Cea de-a V-a ediție a Festivalului ”Zilele Basarabiei la București”  este realizatã cu sprijinul partenerilor: Departamentul pentru Românii de PretutindeniInstitutul ”Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, Universitatea din București, Casa de Culturã a Studenților din București, IPT și Primãria Municipiului București.   OSB București este o organizație non-guvernamentalã care are ca scop educarea tinerilor basarabeni aflați la studii în România în spirit național, democratic și proeuropean. Totodata, TVR organizeaza transmisia live a unei emisiuni cu titlul “Basarabia. Asa cum a fost.”, pe TVR1 si TVRi, luni, 26 martie 2012, de la ora 22,10. Au trecut 200 de ani de când, prin semnarea Pãcii de la Bucureºti, încãlcând toate normele de drept ale vremii, Turcia ceda Rusiei o parte a Moldovei, situatã între Prut si Nistru. Numit de atunci “Basarabia”, acest teritoriu, locuit în majoritate de români, a fost supus unei politici intense de rusificare ºi de colonizare, mai întâi prin politica expansionistã þaristã, care a fost continuatã mai târziu cu atrocitãþile comise de puterea bolºevicã. Împreunã cu invitaþii acestei ediþii speciale “Omul ºi timpul”, vor fi evaluate consecinþele acestor politici asupra populaþiei româneºti din acest spaþiu. Invitaþi: Emil Constantinescu (preºedinte al României în perioada 1996 – 2000), Mircea Druc (prim-ministru al Republicii Moldova în perioada 1990 -1991), prof. univ. dr. Ioan Scurtu (preºedintele secþiei de ªtiinte Istorice ºi Arheologie a Academiei Oamenilor de ªtiinþã din România), prof. univ. dr. Gheorghe Cojocaru (istoric, ºeful Comisiei de Investigare a Crimelor Comunismului din Republica Moldova), prof. univ. dr. Dan Dungaciu (directorul Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internationale al Academiei Române), Alexandru Lesco (fost deþinut politic al regimului transnistrean). Moderatori: Nicoleta Epure, Rafael Udriºte ºi Marian Voicu. Producator tv. Elena Dinu, transmite Basarabeni.Ro. Vedeti promo aici: ]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer