Ucrainenii vor trasee comune de pelerinaj între Nordul ºi Sudul Bucovinei. ªeful Administraþiei Regionale de Stat Cernãuþi, Mihailo Papiev, a anunþat, luni, cã a cerut departamentelor municipale sã lucreze la elaborarea unui traseu de pelerinaj în regiunea Cernãuþi, care ar urma sã fie promovat în România. Ucrainenii vor trasee comune de pelerinaj între Nordul ºi Sudul Bucovinei religie cultura religie Ucrainenii vor trasee comune de pelerinaj intre Nordul si Sudul Bucovinei Papiev a precizat cã aceastã iniþiativã a venit dupã o serie de discuþii purtate cu preºedintele Consiliului Judeþean Suceava, Cãtãlin Ioan Nechifor. “Împreunã cu domnul Nechifor, am ajuns la un acord cu privire la traseele comune de pelerinaj din Nordul ºi Sudul Bucovinei. Pelerinii ortodocºi români care viziteazã Mãnãstirea Putna ar trebui sã poatã sã se familiarizeze cu arhitectura unicã a regiunii Cernãuþi ºi sã vinã sã se roage ºi în bisericile noastre”, a menþionat oficialul, citat de Molodii Bukovineþ, transmite RADOR. Printre lãcaºurile pe care pelerinii din România le pot vizita în Nordul Bucovinei se numãrã fosta resedinþã a mitropoliþilor bucovineni, Mãnãstirea din Bãnceni ºi Catedrala “Adormirea Maicii Domnului” din Fântâna Albã. “Avem ce sã arãtãm întregii lumi. Mãnãstirea de cãlugãri din Bãnceni, de exemplu, este cea mai mare mãnãstire cu ºapte altare din Europa. Despre aceastã bisericã unicã ºi inimitabilã ar trebui sã ºtie toþi credincioºii ortodocºi, mai ales pelerinii români, întrucât aici se slujeºte în limba românã”, a declarat Papiev. Guvernatorul regiunii Cernãuþi a adãugat cã traseul conceput de autoritãþile locale va fi transmis colegilor din România, care, la rândul lor, au promis sã promoveze bisericile din Nordul Bucovinei pe teritoriul României. “Sper cã, dupã soluþionarea pozitivã a chestiunii legate de micul trafic de frontierã dintre þãrile noastre, credincioºii din regiunea Cernãuþi vor putea, fãrã probleme ºi obstacole, sã viziteze locurile sfinte din România“, a mai spus Mihailo Papiev. sursa: ziuaveche]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer