Dupã ce minstrul educaþiei, Daniel Funeriu, a declarat în luna septembrie cã ar susþine intonarea imnului naþional mãcar o datã pe sãptãmânã în liceele din România, Senatul a adoptat miercuri în acest sens o propunere de modificare a Legii 75/1994, doar cã sunt vizaþi elevii ceva mai mici. Prin modificãrile aduse legii, intonarea imnului de stat devine obligatorie în toate sãlile de clasã din ciclurile gimnazial ºi primar. Deasemenea devin obligatorii ºi arborarea în sãlile de curs a tricolorului ºi a stemei României, deasupra tablei de scris. Propunerea legislativa a fost adoptata cu 56 voturi “pentru”, 37 “împotrivã” ºi o abþinere. Astfel, imnul naþional se va intona obligatoriu în fiecare luni, în toate clasele din învãþãmântul primar ºi cel gimnazial din România. Iniþiativa a aparþinut deputatului democrat-liberal Maria Stavrositu iar proiectul a fost depus în luna septembrie la Camera Deputaþilor. Stavrositu îºi motiva iniþiativa prin faptul cã “prezenta propunere legislativã creeazã cadrul legal necesar conºtientizãrii de cãtre elevi a importanþei simbolurilor naþionale în afirmarea identitãþii þãrii noastre prin expunerea ºi folosirea acestora în mod continuu într-un cadrul instituþional”. Sursa:FrontPress.ro Citeºte ºi 10 lucruri de stiut despre Imnul Naþional al României

]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer