Carduri

Anul trecut, în România, valoarea tranzacþionatã pe cele peste 13 milioane de carduri în circulaþie a fost de 27-28 miliarde euro, în timp ce consumul intern personal este de 80 de miliarde euro. “Mai avem mult (…) 50 de miliarde de euro se tranzacþioneazã în numerar. Numerarul este aliatul cel mai important al economiei subterane, iar industria plãþilor electronice este aliatul oricãrei entitãþi care luptã cu economia subteranã ºi pentru transparentizarea circuitului banilor. În Bulgaria existã o lege – nicio platã peste 1.500 euro nu se face în numerar, ca sã fie consideratã validã”, a spus Creþu.
125.000 de POS-uri în România Oficialul VISA a menþionat un studiu care aratã cã o creºtere cu 10% a plãþilor electronice conduce la o scãdere a economiei subterane cu 6%. Creþu a afirmat cã piaþa cardurilor în România se va dezvolta într-un ritm alert, iar prioritãþile sunt extinderea reþelei acceptatoare de carduri, cu accent pe IMM -uri ºi autoritãþi publice locale, ºi schimbarea comportamentului de platã al consumatorilor. El a arãtat cã în România existã 500.000 de case de marcat la comercianþi, dar numai 125.000 de terminale de plãþi POS, potenþialul fiind ca numãrul de POS-uri sã ajungã la 250.000.
Sursa: evz.ro]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer