de Mihai Niculescu – ziarul Curentul Ca în orice alt domeniu de activitate, criza economicã a afectat și sectorul bancar, care dã semne slabe de revenire, susțin specialiști. Astfel de situații în care o instituție bancarã ține cât mai mult de banii clienților nu ar trebui sã mire pe nimeni. Atât timp cât clientul bãncii acceptã ”pãstrarea” și rularea fondurilor sale de cãtre bancã, nu poate fi vorba decât de strategiile economice puse în practicã de instituția de credit. Ce se întâmplã însã când banca refuzã sã elibereze banii clienților, care sunt îndreptãțiți sã și-i ia înapoi? Cel mai probabil se ajunge la un proces de duratã, și iar instanța de judecatã ar putea obliga banca sã restituie sumele depuse, cu penalitãți și dobânzi. OTP Bank pare a se înscrie exact în acest tipar, chiar dacã sumele pe care refuzã sã le restituie nu sunt impresionante. În situația de fațã, reprezentantul a douã societãți comerciale cu profil medical, care nu au avut acti­vitate și au fost radiate prin hotãrârea definitivã a Oficiului Național al Registrului Comer­țului, a cerut OTP Bank restituirea capitalului social depus la constituirea firmelor, funcționarii de la ghișeu impunându-i diferite condiții, pentru ca în final sã refuze categoric. Avocatul constituise firmele în urmã cu mai bine de trei ani, și a cerut acum eliberarea capitalului social. Reprezentantul legal al firmelor a depus și o reclamație scrisã la conducerea bãncii, la care nu a primit încã rãspuns, la aproape o lunã de la sesizare. În aceste condiții, avocatul este hotãrât sã-și recupereze banii în instanțã. Astfel, începând din luna ia­nuarie, avocata Sabina Hîncean, împuternicitã cu delegație de cãtre societãțile SC Onco Clinic Life SRL și SC Clinic Life Radi­ology SRL a solicitat la Agenția Piața Muncii a OTP Bank, din București, restituirea sumelor consemnate drept capital social pentru cele douã societãți. Avocata a arãtat funcționarilor bancari cã cele douã societãți au fost radiate prin hotãrârile ONRC din data de 9 ianuarie 2014, depunând extrasele din Monitorul Oficial al României care dove­desc acest lucru și certificatele fiscale.     În extrasele din Monitorul Oficial se aratã cã magistrații ONRC au dispus dizolvarea și lichidarea ambelor societãți, explicând cã acestea nu au avut activitate și nu au înregistrat nici datorii cãtre bugetul de stat, alte societãți sau persoane fizice. Potrivit normelor de drept, împu­ternicitului societãții dizolvate care cere restituirea capitalului social îi sunt necesare de­legațiile și hotãrârile din Moni­torul Oficial privind dizolvarea, precum și certificatul fiscal eliberat de Fi­nanțele Publice, care atestã cã so­cietatea nu are datorii, în ve­derea eliberãrii capitalului social consemnat la bancã. Acest lucru nu pare a fi de ajuns pentru angajații OTP Bank, care au refuzat categoric restituirea ba­nilor, chiar și dupã depunerea unei sesizãri cãtre conducerea bãncii. „Suma este prescrisã“ ”Vã solicitãm restituirea ca­pitalului social al celor douã societãți în valoare de 1.000 de lei, pentru fiecare societate, consemnat și depus cu ocazia constituirii societãților la banca dvs. Mențio­nez cã cele douã societãți nu au deschis cont curent dupã constituire și nici nu au funcționat. Întru­cât capitalul social a fost depus tot prin subsemnata avocat, tot cu delegație avocațialã, consider nelegalã și abuzivã soli­citarea funcționarilor dvs. de a depune o procurã notarialã în original din partea administratorului fiecãrei societãți în parte pentru ridicarea sumelor consemnate cu titlul de capital social. În cauzã opereazã principiul de drept al simetriei actului juridic, simpla delegație avocațialã fiind suficientã atât la depunerea sume­lor cât și la ridicarea acestora”, se aratã în reclamație. Ulterior, avocata a revenit împreunã cu admi­nistratorul uneia din societãțile dizolvate prin hotãrârea ONRC, dar funcționarii au refuzat și de aceastã datã eliberarea capitalului social pentru societatea în cauzã, motivând cã ”suma este prescrisã” iar ”contul nu mai este activ”. Cu alte cuvinte, capitalul social ar fi fost însușit chiar de bancã! La solicitarea cotidianului ”Curentul”, OTP Bank și-a precizat poziția, evitând însã sã-și motiveze refuzul în situația de fațã, prin invocarea protecției datelor cu caracter personal. ”În cazurile de restituiri ale sumelor depuse cu titlu de capital social, inclusiv pentru societãțile radiate prin hotãrâre definitivã a ONRC, relevante sunt procedurile legale aflate în vigoare, generale și speciale, atât de la nivelul Bãncii Naționale a României, cât și de la nivel intern, precum specificãrile din Noul Cod Civil, aflat în vigoare din 01.10.2011; Legea societãților nr. 31/1990, republicatã, cu modificãrile și completãrile ulterioare; Legea privind registrul comerțului nr. 26/1990, republicatã, cu modificãrile și completãrile ulterioare. Totodatã, aplicãm prevederile Ordonanței de Urgențã a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobatã de Legea nr. 227/2007, cu modificãrile și completãrile ulterioare, și Regulamentul BNR nr. 9/2008 privind cunoașterea clientelei în scopul prevenirii spãlãrii banilor și finanțãrii tero­rismului, cu modificãrile și completãrile ulterioare. Normele OTP Bank România cu referire la închi­derea contului de capital social/ patrimoniu prevãd eliberarea sumelor din aceste conturi doar cãtre persoanele îndreptãțite, res­pectiv titularii drepturilor asupra sumelor aflate în contul de capital/ patrimoniu, precum ulti­mii  asociați/ acționari sau mandatarii acestora”.]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer