Acest recensãmânt este primul la nivel european. Adicã în acest an a avut loc în mai multe state UE iar întrebãrile au fost aceleaºi. Acum ne-a venit nouã rândul. Mai multe informaþii gãsiþi aici: http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/primul-recensamant-euro-240050.html Însã acest recensãmânt nu a fost bine primit nici de ceilalþi europeni. Deci nu suntem singurii care nu vedem cu ochi buni acest recensãmânt. Nemþii au boicotat ºi au atacat în instanþã acest recensãmânt: http://www.simoncolumbus.com/2010/06/26/german-activists-fight-planned-census-in-court/ În Marea Britanie la fel: http://www.guardian.co.uk/uk/2011/feb/19/census-boycott-lockheed-martin http://www.parker-joseph.com/pjcjournal/2011/02/21/census-2011-the-day-you-become-state-property/ https://p10.secure.hostingprod.com/@spyblog.org.uk/ssl/spyblog/2011/01/15/census-2011-press-release-on-lockheed-martin—ons-still-pretending-that-they-wi.html ªi lista poate continua cu Franþa, Spania, Italia ºi alte þãri dar acum vom discuta niºte amãnunte importante. Institutul Naþional de Statisticã (INS) minte când spune cã aceste date sunt confidenþiale. Datele strânse pleacã la Eurostat ºi la aceste date vor avea acces destul de multe companii private. Deci situaþia este mai complicatã. Statul român cu ajutorul INS, practic ne vinde ca pe niºte bunuri. Dat fiind cã e vorba de o vânzare importantã cu mizã mare, de aceea se pune atâta presiune pe acest recensãmânt.

CUM SÃ NE OPUNEM RECENSÃMÂNTULUI DIN OCTOMBRIE 2011?

Evitaþi ºi opuneþi-vã recensãmântului din octombrie 2011. Este un recensãmânt cu caracter abuziv ºi întrebãri ce þin de chestiuni intime ale oamenilor. Sã nu lãsãm statul sã obþinã aceste informaþii pe care apoi le va folosi împotriva noastrã. Acest recensãmânt nu este fãcut de stat de dragul recensãmântului, ci la cererea unor puteri externe, pentru a înþelege cum sã foloseascã populaþia României în contextul schimbãrilor ce vor urma la nivel internaþional. Un stat trãdãtor trebuie sabotat, nu ajutat cu sinceritate. CUM EVITÃM RECENSÃMÂNTUL 2011? Cea mai simplã metodã, nu deschidem uºa. Mulþi pot chiar sã nu fie acasã, ºi nu poate comenta nici mãcar statul de ce nu eºti acasã. CUM NE OPUNEM RECENSÃMÂNTULUI 2011? În cazul în care am deschis uºa din gresealã, putem vãrsa o minciunã standard, pregãtitã din timp. Exemple: – chiar acum plecam sã o duc pe mama la garã, îmi pare rãu dar nu pot rãmâne cã pierde trenul; – nu mã simt bine, am mâncat ceva stricat de la Mac ºi toatã ziua am stat pe WC, îmi pare rãu dar chiar acum simt nevoia sã mã duc din nou la toaletã, ma scuzaþi. POATE RECENZORUL SA DEA AMENDÃ? NU! Amenda o poate aplica doar un organ de control, care se ºi poate refuza de altfel. Puteþi refuza sã semnaþi ºi nu are nimeni ce sã vã facã. Insã recenzorul nu poate sã dea o amendã. Dacã recenzorul spune cã l-aþi refuzat ºi dvs. spuneþi cã nici mãcãr nu a bãtut la uºa dvs. e 1 la 1 in declaraþii ºi nu se poate verifica, dacã nu sunt martori care sã declare. Plus cã niciun recenzor nu îºi va dori situaþii conflictuale. REÞINEÞI Statul doreºte aceste informaþii probabil ca sã încarce cu alte biruri o populaþie deja sãrãcitã ºi poate pune niºte taxe ilegale ºi celor care lucreazã în strãinãtate. Nu e prima oarã cand statul trãdãtor pune taxe ilegale de genul, prima inmatriculare, asigurarea obligatorie a locuinþelor, pensia obligatorie, etc.
Sursa: antirecensamant2011]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer