“Marcel Bouroº, creºtin lucrãtor, om de mare calitate sufleteascã ºi foarte implicat în viaþa cetãþii, s-a decis sã încerce sã schimbe Constanþa, oraºul în care locuieºte de aproape o viaþã si s-a înscris, ca independent, în cursa electoralã pentru funcþia de primar al Constanþei. Crezul sãu este cã poate aduce pe fãgaºul normalitãþii aceastã a doua urbe din þarã ca importanþã economicã.
Pentru cã este prea modest, puþinã lume ºtie ce realizãri are în spate. Între acestea, cele mai importante pentru comunitate sînt Fundaþia “Sfinþii Martiri Brâncoveni” ºi complexul “Curtea Brâncoveneascã” (include o ºcoalã ºi o librãrie ortodoxe). Dar dl Marcel Bouroº este ºi un promotor al adevãrului istoric, un vechi militant pro-vita ºi un apãrãtor al credinþei noastre ortodoxe. Aºa încît, dacã aº fi constãnþean, ar avea votul meu.
Nu ºtiu ce ºanse are dl Bouroº în faþa actualului primar, care e starostele caracatiþei politico-financiare ce a cuprins Constanþa, dar gestul sãu generos de a-ºi pune pielea în joc pentru binele public meritã toatã aprecierea. Iar Constanþa ar merita un primar ca dl Marcel Bouroº.
Poate cã, dacã vor exista mai mulþi curajoºi care sã ia lupta pe cont propriu, adicã sã candideze fãrã a fi îndatoraþi vreunui partid (pentru cã toate cele care conteazã sînt compromise ºi compromiþãtoare), se va schimba ºi clasa politicã în bine. Mãcar puþin.”
(c-tarziu.blogspot.comfragmente)

Marcel Bouroº – Articole ºi atitudini:

]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer