de Ramona Tomescu – ghimpele.ro

Un manifest ºocant, în care semnatarii – pedagogi, persoane civile ºi publice, dar ºi conducãtori ai bisericilor, „responsabili pentru soarta ungurimii din zona oraºului Baia Mare” – le cer maghiarilor sã nu se amestece cu românii a fost publicat pe site-ul  erdely.ma. MANIFEST ªOCANT Maghiarii instigã la intoleranþã etnicã: Nu vã amestecaþi cu românii! 148   Manifestul a fost semnat ºi de viceprimarul oraºului, Ludescher Istvan. Fragmente din conþinutul manifestului, postat pe site-ul erdely.ma, au fost preluate și de adevarul.ro: Noi, toþi semnatarii acestui manifest – preoþii responsabil pentru soarta maghiarilor din zona oraºului Baia Mare, persoane publice ºi reprezentanþi ai societãþii civile, profesori, urmãrim cu îngrijorare comportamentul ºi rãspândirea gândirii publice care ameninþã cu adevãrat comunitatea noastrã. PÃRINÞI: Nu vã privaþi copiii de ºcoala cu predare în limba maternã, pentru cã în caz contrar în privaþi de dreptul de a rãmâne maghiari! Nu reprezintã mai puþin, ci mai mult cel care studiazã în limba maternã! ªcoala în limba strãinã înseamnã ºi un cerc de prieteni strãini, de unde decurg ºi cãsãtoriile mixte. În acest caz nefericit, riscãm sã pierdem famiile pur maghiare, vom fi propriii noºtri lichidatori. În spiritul libertãþii prost înþelese nu vã lãsaþi copiii sã ia singuri decizii. Nu uitaþi: ei încã nu ºtiu sã ia decizii. Alegeþi pentru ei ºcoli cu predare în limba maghiarã, educaþi-vã copiii sã fie maghiari, pentru ca ºi nepoþii voºtri sã se nascã maghiari. TINERI: Cãutaþi-vã prieteni maghiari. Nu uitaþi cã acest lucru a ajutat comunitãþile maghiare din Ardeal sã supravieþuiascã. Scoateþi din vieþile voastre toþi strãinii! Pentru cã un prieten strãin se poate transforma uºor într-un iubit strãin, mai apoi un soþ sau o soþie strãinã. Uitaþi-vã în jur: din cãsãtoriile mixte au mai rezultat copii maghiari, nepoþi maghiari? Nu! PROFESORI: Transmiteþi moºtenirea predãrii în maghiarã de peste 1.000 de ani. (…) Nu amânaþi nicio orã de curs, fiþi exemplu pentru elevii voºtri, un model demn de urmat. Nu doar predaþi, ci educaþi! Nu putem face compromisuri, nu existã niciun „dar”. Trebuie sã fim ºi sã rãmânem maghiari puternici, mândri, de calitate! Trebuie sã fim maghiari responsabili de maghiarii de lângã noi!]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer