piata
Piaþa Universitãþii va deveni agora civicã – zona liberâ pentru proteste. Mai exact, orice manifestaþie democraticã se va putea desfãºura fãrã aprobarea primãriei. Practic, dacã proiectul va primi votul consilierilor generali, orice manifestaþie din Piaþa Universitãþii va avea un acord de principiu. Evenimentele din ultima perioada au fãcut cã Asociaþia Pro Democraþia, împreunã cu Primãria Capitalei sã înceapã demersurile declarãrii Pieþei Universitãþii drept zona liberã pentru proteste. Este vorba de spaþiul de lângã Universitatea de Arhitectua ºi de zona de lângã Hotelul Intercontinental. Propunerea va fi inclusã pe lista urmãtoarei ºedinþe de consiliu, respectiv luni, 30 ianuarie. Proiectul va respecta legea privind adunãrile publice ºi vor fi interzise manifestãri violente sau extremiste. Pasul doi va fi tocmai realizarea unui regulament cât se poate de clar care va fi întocmit atât de specialiºti ai primãriei cã ºi de reprezentanþi ai Asociaþiei Pro Democraþia. Ulterior, se va trece la un concurs privind amenajarea urbanisticã.  Cristian Pârvulescu, preºedintele Pro Democraþia a explicat cã piaþa ºi-a câºtigat statutul de loc liber pentru manifestaþii de-a lungul celor trei evenimente : Revoluþia din 1989, evenimentele din anii ulteriori, precum ºi manifestaþiile care þin deja de 11 zile. «Sperãm ca ºi consilierii sã fie de acord cu acest lucru. Se va negocia un regulament. Am ajuns la aceastã soluþie – de agora civicã datoritã faptului cã protestul este singura soluþie de control al clasei politice «, a declarat Pârvulescu.  . adunãrile publice. « Deºi noi asigurãm bunul mers al acestui oraº, suntem alãturi de protestatari. Românii au dreptul la o viaþã mai bunã. Piaþa universitãþii ºi-a reconfirmat rolul de spaþiu al democraþiei. Am primit cu deschidere propunerea asociaþiei. Considerãm cã aceastã iniþiativãtrebuie sã primeascã un rãspuns favorabil. Piaþa este un simbol care deschide porþile cãtre pentru exprimarea democraticã« , a declarat Sorin Oprescu, edilul capitalei. întrebat dacã la acele manifestaþii vor fi prezenþi ºi jandarmii, primarul a spus ca da, numai cã vor supraveghea de la distanþã protestatarii, fãrã sã îi inhibe. Alte mitinguri în Bucureºti Între timp, noi cereri de miting au fost aprobate de primãria Capitalei. Sindicatul Naþional Îmbunãtãþiri Funciare va organiza în zilele de 26, 27 si 30 ianuarie, între orele 10.00-12.00 pichete de protest pentru neacordarea salariilor dar ºi pentru lipsa protecþiei sociale a salariaþilor disponibilizaþi de la ANIF RA. Protestele vor avea loc la Ministerul Agriculturii , pe trotuar, între cele douã porþi de acces. O delegaþie formatã din 5 persoane se va deplasa la Minister pentru depunerea unui memoriu. Protestatarii mizeazãpe un numãr de 100 persoane/zi. Mai departe, reprezentantul unui grup de medici rezidenþi, Dinu Andrei Antoniu a primit aprobare pentru organizarea unui pichet de protest, astãzi, între orele 10.00-12.00. Protestatarii vor suplimentarea locurilor de la examenul de Rezidenþiat, sesiunea 2011, redistribuirea locurilor rãmase neocupate în celelalte centre universitare, anularea hotãrârii de reexaminare pentru ocuparea locurilor  rãmase libere, la Ministerul S ãnãtãþii. Pichetul va avea loc pe trotuarul de vis-a-vis de intrarea în Ministerul sãnãtãþii, în spaþiul delimitat de forþele de ordine. Organizatorii au primit aprobare pentru un numãr de cca 50 de persoane
]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer