Presiunile asupra organizatorilor au fost mari, preºedintele AVMR – dl. Ene Viorel fiind când rugat, când ameninþat – Sà OPREASCà IMEDIAT ACESTE ACÞIUNI. Întrucât reprezentantul Victimelor Mineriadelor nu a cedat nici încercãrilor de cumpãrare, nici promisiunilor, nici ºantajului, acesta a fost atacat direct – prin interzicerea târgurilor tradiþionale de sãrbãtori organizate de AVMR sau alte asociaþii participante la eveniment – confiscarea produselor expuse ºi amendarea expozanþilor. Întrucât a dorit sã continue aceste acþiuni, în pofida pierderilor financiare suferite, AVMR a depus o nouã declaraþie la Primãrie, prin care anunþa, conform legii adunãrilor publice, continuarea protestelor anti-masonice din faþa sediului Bãncii Naþionale a României, de pe Lipscani, Wall-Street-ul românesc. În premierã absolutã, primarul Sorin Oprescu se face cârpa supusã ºi prea-umilã a masonului Mugur Isãrescu, dând rezoluþie de INTERZICERE  a unei adunãri publice ANTI-MASONICE, pe motiv cã Banca Naþionalã a României a solicitat “a i se asigura condiþiile optime ºi de securitate pentru activitatea instituþiei” !!! Cu alte cuvinte, SE TEM Cà LE LUÃM GÂTUL (din punct de vedere moral) pentru asasinatul economiei naþionale !? Le este fricã asasinilor economici cã se trezesc românii ? Noi am asigurat de fiecare datã organele în drept cã mitingurile noastre se vor desfãºura conform legii, în deplinã ordine, ªI FÃRà ACTE DE VIOLENÞà ! Nu a existat nici un incident la mitingurile organizate pânã în prezent, care sã demonstreze contrariul. Atunci, de ce ni se interzice dreptul constituþional de a PROTESTA, de a organiza ADUNÃRI PUBLICE ?! Foarte interesant este ºi faptul cã þiganii noºtrii “comunitari” nu au întâmpinat nici un fel de probleme în a-ºi vinde mãrfurile falsificate – FÃRà ACTE DE PROVENIENÞÃ, CHITANÞà SAU FACTURà – sub geamurile BNR-ului, în vreme ce o miºcare de protest îndreptatã împotriva groparilor economiei româneºti – este interzisã ! Interesant este ºi faptul cã, în luna decembrie, pentru câteva zile, unora dintre þiganii ce aveau tarabele în dreptul locului de desfãºurare al mitingului, li s-a interzis (pe bunã dreptate) sã îºi desfãºoare “activitatea” – întrucât potrivit Legii Adunãrilor Publice, nu se puteau desfãºura douã evenimente simultan pe aceeaºi locaþie. Impertinenþi ºi agresivi, þiganii respectivi s-au plâns în gura mare cã ei au dat ºpaga aferentã, unde trebuie ºi cã cer sã fie lãsaþi sã vândã în liniºte pe Lipscani. Dupã cum se vede, ei sunt în continuare acolo, noi nu. OARE CÂT OR FI DAT ªPAGà !? Deºi am solicitat ca Mitingul sã fie organizat în Piaþa Universitãþii (dacã la Banca Naþionalã nu ni se mai permite), NI S-A REFUZAT fãrã nici un motiv ºi aceastã locaþie ! Coada de topor a ocultei masonice nu este nimeni altul decât secretarul general al primãriei, Tudor Toma, ce semneazã în locul primarului acte pe care nu are dreptul sã le semneze, potrivit legii adunãrilor publice ! Rãspunsul Primarului Oprescu este cea mai bunã dovadã cã România nu mai este un stat de drept, ci un STAT TOTALITAR, unde trãim deja DICTATURA MASONICà dupã pohta masonului Mugur Isãrescu ºi a masonului jidan Sorin Oprescu. Sperãm cã mãcar justiþia a rãmas ne-atinsã de aceste lepre, fapt pentru care vom contesta ÎN INSTANÞA DE JUDECATà actele privivind interzicerea MISCÃRII OCUPAÞI WALL-STREET-ul ROMÂNESC !

 

 

    sursa: avmr.ro]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer