Întâmplare halucinantã în municipiul Odorheiu Secuiesc (jud. Harghita)! Un localnic s-a trezit ieri dimineaþã vorbind perfect în românã, limbã pe care în mod normal nu ar fi avut niciun motiv sã o cunoascã. „Când ne-am trezit ºi mi-a spus Bunã dimineaþa într-o românã perfectã vã jur cã am început sã urlu”, povesteºte soþia lui. „Nici nu ºtiam bine în ce limbã vorbeºte, am întrebat un absolvent de Litere ºi ne-a zis cã e o limbã veche, dispãrutã de veacuri de pe aceste meleaguri. Ca sã ne putem înþelege cât de cât cu el a trebuit sã chemãm tocmai de la Braºov pe cineva care vorbeºte limba asta”. Bãrbatul din Harghita spune cã nu înþelege cum de i s-a întâmplat tocmai lui o asemenea nenorocire, „Familia mea e aici de sute de ani ºi neam de neamul meu nu a vorbit româna”, zice el. „Acum, cã a cãzut blestemul ãsta pe mine, nu mã mai înþeleg cu nimeni în tot judeþul ãsta. Nu pricep ce scrie pe stradã, nu pot cere o pâine. Mã simt strãin în þara mea, vã jur”, a declarat omul, plângând, într-o românã impecabilã. Medicii nu au nicio explicaþie pentru starea bãrbatului, însã starea lui dã semne de ameliorare. Întrebat acum câteva ore de un reporter DUNA TV cum s-a putut întâmpla aºa ceva, el a rãspuns „Nem tudom” într-o maghiarã stricatã. sursa: timesnewsroman.ro]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer