Pe fondul cererii de tot mai mari de energie, exploatãrile miniere ilegale din India au crescut alarmant în ultima perioadã, determinând ºi o creºtere a preþului la cãrbune, informeazã Business Insider. În absenþa unui cadru legislativ, „mafia cãrbunelui” din aceastã þarã s-a dezvoltat considerabil, la fel ºi numãrul celor care muncesc la negru în exploatãrile miniere. Mai grav este cã cei care lucreazã fãrã forme legale de muncã sunt, cel mai adesea, copii ºi femei, supuºi la eforturi fizice care sunt mult peste puterile lor. Naþionalizarea mineritului din India a permis autoritãþilor centrale ºi locale sã dispunã de resursele miniere ale þãrii dupã bunul lor plac. Autoritatea responsabilã de gestionarea resurselor miniere din India (CAG) a acuzat Guvernul cã ar fi pierdut circa 20 de miliarde de dolari, odatã cu scoaterea la vânzare a minelor cãtre companiile private. Marii industriaºi exploteazã aceste resurse fãrã autorizaþie ºi folosind ca forþã de muncã femei ºi copii, care extrag cãrbunele cu unelte rudimentare. Deºi se pun în pericol, indienii sãraci preferã acest sistem de lucru, de dragul unor venituri rapide. Reprezentanþii instituþiilor de învãþãmânt care oferã cursuri gratuite duc muncã de convingere cu pãrinþii care nu-ºi lasã copiii sã meargã la ºcoalã. Atâta timp cât pot fi folosiþi la muncã, cei mici devin o sursã suplimentarã de venit pentru familie. SURSA FOTO: CAPTURà BUSINESS INSIDER Potrivit unei statistici realizate de un ONG, circa 70.000 de copii lucreazã doar în minele din regiunea indianã Jaintia. Autoritãþile susþin cã cifra nu este realã ºi cã numãrul acestora nu depãºeºte 222 de cazuri. SURSA FOTO: CAPTURà BUSINESS INSIDER SURSA FOTO: CAPTURà BUSINESS INSIDER   Camioanele transportã cantitãþi enorme de cãrbune cãtre porturile din India sau din Bandgladesh, de unde ajung apoi pe vapoarele care le duc mai departe în alte þãri. SURSA FOTO: CAPTURà BUSINESS INSIDER SURSA FOTO: CAPTURà BUSINESS INSIDER Copiii ºi femeile carã coºuri pine cu cãrbune de la o exploatare minierã din statul Jharkhand. SURSA FOTO: CAPTURà BUSINESS INSIDER Muncitorii se ajutã adesea de unelte rudimentare ºi îºi pun viaþa în pericol. SURSA FOTO: CAPTURà BUSINESS INSIDER O femeie transportã în spate o greutate de aproape 60 de kilograme. SURSA FOTO: CAPTURà BUSINESS INSIDER SURSA FOTO: CAPTURà BUSINESS INSIDER Sursa foto: MEDIAFAX FOTO/AFP Sursa foto: MEDIAFAX FOTO/AFP Sursa foto: MEDIAFAX FOTO/AFP sursa: gandul.info]]>

CategoryUncategorized
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer