Parlamentul European, reunit în sesiune plenarã la Strasbourg, a aprobat joi,19 aprilie,  controversatul acord privind transferul de date personale despre pasagerii europeni cãtre autoritãþile americane, vot salutat imediat de Comisia Europeanã. Acordul stabileºte condiþiile juridice ºi acoperã aspecte cum ar fi perioadele de stocare a datelor, utilizarea lor, garanþiile de protecþie a datelor ºi cãile de atac administrative ºi judiciare. Acordul va înlocui actuala înþelegere provizorie în vigoare din 2007. Acordul UE-SUA privind folosirea ºi transferul datelor pasagerilor (PNR) a fost adoptat cu 409 voturi ‘pentru’, 226 ‘împotrivã’ ºi 33 de abþineri. O minoritate semnificativã de deputaþi a votat împotriva acordului din cauza preocupãrilor privind garanþiile de protecþie a datelor. Deputaþii au respins o propunere de a se adresa Curþii Europene de Justiþie. În urma votului, raportorul în acest dosar, eurodeputata olandezã Sophie in’t Veld (ALDE), ºi-a retras numele din raport. “Decizia Parlamentului European nu reflectã recomandarea mea. Prin urmare, am ales sã mã distanþez de decizie. Este dezamãgitor faptul cã, dupã 9 ani de negocieri cu prietenii ºi aliaþii noºtri cei mai apropiaþi, SUA, avem un acord care nu beneficiazã decât de un sprijin reticent din partea unui Parlament divizat”, a explicat ea. Comisia de libertãþi civile a Parlamentului European (LIBE) adoptase la 27 martie acordul, în pofida opoziþiei ferme a însãºi raportoarei Sophie in’t Veld. Conform noului acord, autoritãþile americane vor pãstra datele PNR într-o bazã de date activã pânã la 5 ani. Dupã primele 6 luni, toate informaþiile care ar putea fi folosite pentru identificarea unui pasager vor fi “depersonalizate”, ceea ce înseamnã cã informaþii precum numele pasagerului sau datele de contact vor fi codificate. Dupã primii 5 ani, datele vor fi mutate într-o “bazã de date pasivã” unde se vor pãstra pânã la 10 ani, cu cerinþe mai stricte de acces pentru oficialii americani. Ulterior, potrivit acordului, datele vor fi pe deplin “anonime”, prin eliminarea tuturor informaþiilor care ar putea servi la identificarea pasagerilor. Datele referitoare la orice caz specific vor fi pãstrate într-o bazã activã de date PNR pânã când ancheta este arhivatã. Datele PNR vor fi folosite în principal pentru a preveni, detecta, investiga ºi combate terorismul ºi infracþiunile grave transnaþionale. Infracþiunile transnaþionale sunt definite ca infracþiuni pedepsite cu închisoare de la 3 ani sau mai mult, în conformitate cu legislaþia Statelor Unite. Datele PNR vor servi, de asemenea, “la identificarea persoanelor care devin obiectul unor investigaþii sau examinãri mai amãnunþite”. Date sensibile, cum ar fi cele care dezvãluie originea etnicã, convingeri religioase, sãnãtatea fizicã sau psihicã sau orientarea sexualã a unui pasager, vor putea fi utilizate numai în situaþii excepþionale, atunci când viaþa unei persoane este în pericol. Aceste date sunt cel mai frecvent legate de alegerea unei mese in funcþie de religie sau de solicitarea de asistenþã medicalã. Aceste date vor fi accesate numai de la caz la caz ºi vor fi ºterse definitiv dupã 30 de zile de la primire, cu excepþia cazului în care sunt folosite pentru o anumitã anchetã. În cazul în datele le sunt utilizate abuziv, cetãþenii UE vor avea dreptul la cãi de atac administrative ºi judiciare, în conformitate cu legislaþia Statelor Unite. Ei vor avea, de asemenea, dreptul de acces la propriile date PNR ºi de a solicita rectificarea lor de cãtre Departamentul de Securitate Internã (DHS), inclusiv posibilitatea de ºtergere, în cazul în care informaþiile sunt inexacte. Datele PNR sunt colectate de cãtre transportatorii aerieni în timpul procesului de rezervare ºi includ nume, adrese, detalii privind cardurile de credit ºi numãrul locului pasagerilor aerieni. În conformitate cu legislaþia SUA, companiile aeriene sunt obligate sã punã aceste date la dispoziþia Departamentul de Securitate Internã înainte de plecarea pasagerilor. Acest lucru este valabil pentru zboruri cãtre sau din Statele Unite. În luna mai 2010, Parlamentul a amânat votul privind un acord PNR cu SUA, în vigoare cu titlu provizoriu începând cu anul 2007, în principal datoritã preocupãrilor privind protecþia datelor. Atunci, deputaþii europeni au cerut Comisiei Europene sã negocieze un nou acord, ceea ce s-a întâmplat în 2011. Parlamentul European a adoptat un acord PNR cu Australia în octombrie 2011. UE negociazã în prezent un acord PNR cu Canada. Miniºtrii europeni ai Justiþiei ºi Afacerilor Interne vor adopta acest acord la 26 aprilie. Noul text înlocuieºte acordul din 2007 ºi va fi aplicabil pe o perioadã de 7 ani. Comsiarul european pentru afaceri interne, Cecilia Malstrom, a salutat imediat votul din Parmentul European. “Este un acord de care cele trei instituþii UE pot fi mândre”, a afirmat ea, citatã într-un comunicat. sursa: financiarul.ro]]>

CategoryUncategorized
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer