Douã noi posibile complexe de piramide au fost descoperite în Egipt, potrivit unui studiu al imaginilor satelitare de pe Google Earth. Aflate la o distanþã de 144km între ele, siturile conþin movile cu caracteristici ºi orientãri interesante, spune arheologul Angela Micol. Unul dintre situri de aflã în Egiptul de Sus, la doar 19km de oraºul Abu Sidhum, aflat lângã Nil, ºi conþine patru movile, fiecare având un platou în formã triunghiularã. Cele douã movile mai mari au circa 76m lãþime, iar cele douã mai mici au 30m lãþime. Complexul este aranjat foarte clar, în mijloc fiind o movilã giganticã, de 188m lãþime, de trei ori mai mare ca Marea Piramidã. “La o examinare mai atentã, movila pare a avea un vârf plat ºi o formã trianghiularã simetricã, care a fost erodatã în timp”, scrie Micol pe site-ul ei Google Earth Anomalies. La circa 144km distanþã, în apropierea oazei Fayoum, se aflã al doilea complex de piramide, care conþine o movilã cu patru laturi, de circa 45m lãþime“Are un centru pãtrat, neobiºnuit pentru o movilã aºa de mare ºi pare aproape piramidal, vãzut de deasupra”, mai scrie Micol. Aflat la doar 2,41 km faþã de anticul oraº Dimai, situl conþine încã trei movile mai mici, într-un aranjament clar, “similar cu alinierea piramidelor de pe platoul Giza, mai spune arheologul, citat de rtv.net. “Culoarea movilelor este închisã ºi similarã cu cea a materialului folosit pentru pereþii din Dimai, fãcuþi din piatrã ºi cãrãmizi de lut“, precizeazã Angela Micol. Fondat în secolul al III-lea î.Hr, sub regatul lui Ptolemeu II Philadelphus (309 B.C.–246 B.C.), Dimai a fost construit deasupra unei aºezãri neolitice. Cunoscut ºi drept Dimeh al-Siba, adicã Dimeh al Leilor, oraºul este înconjurat de pereþi din cãrãmizi din lut, iar în centrul sãu are ruinele unui templu din piatrã dedicat zeului crocodil Soknopaios. Potrivit lui Micol, ambele situri descoperite de ea sunt considerate necunoscute de egiptologul ºi expertul în piramide Nabil Selim, care a descoperit piramida Sinki de la Abydos ºi ªanþul Uscat ce înconjoarã complexul cu piramide de la Saqqara. Selim a descoperit cã movilele mici din situl din apropierea Abu Sidhum au dimensiuni similare cu piramidele dinastiei a 13-a din Egipt, dacã se poate gãsi baza lor. ”Imaginile vorbesc de la sine. Este evident ce conþin siturile, dar este nevoie de cercetare de teren pentru a verifica ce sunt în realitate”, precizeazã Micol. Siturile au fost trimise cãtre egiptologi ºi cercetãtori pentru mai multe investigaþii la faþa locului, iar Angela Micol va merge ºi ea în zonã pentru a studia siturile. sursa: ziuaveche]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer