http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/1/186/15786/11189871/1/65970.jpg?width=630

O companie scoþianã care organizeazã excursii de vânãtoare în România a stârnit un val de critici ºi acuzaþii pe reþelele de socializare în ultimele zile, dupã ce a postat o fotografie extrem de durã.
Un vânãtor a pozat lângã un urs brun pe care tocmai îl împuºcase, specie aflatã în declin în þara noastrã ºi pe cale de dispariþie în Europa, relateazã ziarulring.ro.
Indignatã de imaginea publicatã pe Facebook, o utilizatoare pe nume Anca T. a decis sã ia mãsuri, trimiþându-i un email lui George Richmond Elliott de la Hunting and Sporting Scotland Ltd, compania organizatoare a excursiilor.
Vã rog, nu ne ucideþi urºii. Trebuie sã faceþi asta neapãrat? Asta este singura modalitate prin care vã puteþi bucura de viaþã?”, a scris ea.
http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/1/186/15786/11189871/2/1.jpg?height=336&width=600
Rãspunsul primit a fost unul însã revoltãtor: “Da, vom ucide toþi urºii voºtri, toate pãsãrile voastre din Delta Dunãrii, toþi cocoºii de munte, toþi mistreþii ºi toþi cerbii”, a scris britanicul. “Sunteþi o þarã ieftinã, cu conducãtori ieftini, politicieni corupþi ºi asta meritaþi”, a adãugat George Richmond Elliott.
Potrivit sursei citate, Hunting and Sporting Scotland Ltd solicitã un onorariu de 4.500 de euro pentru o excursie de vânãtoare în România.
 
]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer