Sâmbãtã, 25 mai 2013, în Bucureºti, va avea loc o demonstraþie împotriva Monsanto, cel mai mare producãtor de organisme modificate genetic (OMG) la nivel mondial, companie prezentã ºi în România. Manifestaþia va începe la ora 15.30 în parcul Eroilor, lângã statuia Eroilor Sanitari ºi va continua la ora 16:00 cu un marº pânã în Piaþa Unirii, cu oprire la Ministerul Agriculturii. Evenimentul se înscrie unei serii de peste 400 de acþiuni organizate la nivel internaþional în peste 50 de þãri, sub denumirea “March against Monsanto!”*. În cadrul marºului, bucureºtenii îºi vor exprima nemulþumirea atât faþã de lobby-ul companiei Monsanto pe lângã autoritãþile române, manipularea ºi presiunea asupra micilor producãtori, cât ºi faþã de atitudinea instituþiilor române în detrimentul interesului cetãþenilor. Participanþii la marº vor împãrþi trecãtorilor pliante informative despre OMG-uri, vor afiºa pancarte ºi bannere cu mesaje împotriva Monsanto ºi pentru susþinerea hranei ºi a agriculturii sãnãtoase ºi vor striga sloganuri. Marºul va fi întregit ºi de scurte piese de teatru care trag un semnal de alarmã asupra practicilor lipsite de eticã ale companiei Monsanto ºi a efectelor consumului de OMG-uri. Manifestaþia se va încheia în Piaþa Unirii cu un protest în Parcul Unirii. Mai multe despre Organisme Modificate Genetic(OMG) AICI. Manifestaþia este publicã, deschisã tuturor cetãþenilor, organizaþiilor neguvernamentale, reþelelor de producãtori ºi consumatori preocupaþi de viitorul agriculturii sustenabile ºi al alimentaþiei sãnãtoase libere de OMG-uri. Aceastã demonstraþie aparþine cetãþenilor, drept pentru care, nu sunt acceptate sub nicio formã însemnele politice ºi atitudinile discriminatoare. În România, 2 foºti angajaþi ai Monsanto, Valeriu Tabãrã ºi Stelian Fuia, au devenit miniºtri ai Agriculturii ºi au promovat organismele modificate genetic, în favoarea corporaþiei. Ungaria, Bulgaria, Franþa, Elveþia, Grecia, Polonia, Germania ºi Italia au interzis culturile modificate genetic (OMG). Compania Monsanto este cel mai mare producãtor de organisme modificate genetic (OMG), deþinând 91% din seminþele modificate genetic din lume. Monsanto are o istorie lungã în producþia de substanþe chimice, precum DDT-ul sau Agentul Orange, care au provocat adevãrate dezastre umane ºi ecologice. OMG-urile au fost promovate mai întâi ca o soluþie “minune” la problemele umanitãþii, precum foametea, însã astãzi, din ce în ce mai multe voci avertizeazã asupra pericolelor pe care utilizarea acestor organisme în scopurile propuse în prezent de cãtre Monsanto le pot genera asupra naturii ºi societãþii: culturi agricole de proastã calitate, conþinut nutriþional scãzut, nivel crescut al substanþelor toxice ºi alergenilor din mâncare, ameninþarea biodiversitãþii, plante ºi insecte dãunãtoare foarte rezistente, poluarea mediului înconjurãtor, distrugerea stilului de viaþã rural ºi a plantaþiilor tradiþionale. Plus monopul alimentar, cea mai mare amenințare actualã la adresa umanitãții. sursa: badpolitics ]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer