Pegasus Global Holdings a anunþat cã va începe construcþia “oraºului” CITE (Center for Innovation Testing and Evaluation) pe 30 iunie în New Mexico, cu o investiþie de 1 miliard de dolari, potrivit Business Insider. Proiectul va include toate elementele unui oraº modern american de dimensiuni medii, drumuri, case, ºcoli, totul în afarã de cetãþeni. În acestã structurã, oamenii de ºtiinþã vor putea sã testeze ultimele inovaþii în materie de energie, sisteme de transport, ºi dezvoltare de resurse, fãrã a pune în pericol siguranþa oamenilor. Oraºul va fi construit pe o suprafaþã de aproximativ 39 kilometri pãtraþi, în deºertul din Lea County, New Mexico. Elementul central al oraºului va fi o zonã cu mediu de laborator, cu o suprafaþã de 1,6 kilometri pãtraþi, care va include o zonã urbanã, una suburbanã ºi una ruralã. În proiect se for gãsi ºi turnuri rezidenþiale, ferme, un centru comercial, parcuri ºi drumuri, care simuleazã lumea realã, pentru teste la scarã. O mare parte a oraºului va fi alcãtuitã din laboratoare de teren, care vor servi la testarea unor noi produse pe segmente specifice. Elementul central al CITE este un centru de operaþii, situat în subteran, care leagã între ele toate pãrþile oraºului furnizându-le energie, apã ºi conexiuni de date. Campusul de cercetare CITE va avea sãli de conferinþã ºi birouri unde cercetãtorii, universitãþile ºi investitorii se pot întâlni ºi pot colabora la diferite proiecte. În plus, campusul oferã ºi cazare oamenilor de ºtiinþã. sursa: ZF.ro]]>

CategoryUncategorized
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer