Una din ratiunile pentru care evreii sunt un popor atât de puternic este cà sunt convinsi pânà la fanatism cà neamul lor a fost ales de Dumnezeu pentru a-I duce la îndeplinire planul pe pàmânt. De aceea, oricine îndràsneste sà ridice o privire criticà asupra unui fiu al lui Israel se împotriveste vointei lui Dumnezeu si – prin urmare – comite un act de blestem.

Adversitatea pe care au stârnit-o pretutindeni si din cele mai vechi timpuri cu aceastà atitudine arogantà si comportamentul acaparator pe care-l induce, este prezentatà de evrei ca fiind efectul unor prejudecàti si al urei naturale a celor màrunti fatà de cei pe care-i simt ca fiindu-le superiori. Deci nu drept rodul experientei negative a celor în mijlocul càrora au apàrut si au tràit mai mult timp niste oameni motivati de dominatie si lipsiti de scrupule în urmàrirea scopului lor.
Talmudul (de fapt sunt douà Talmuduri dar nu despre asta este vorba aici) nu este altceva decât un tratat de pragmatism menit sà-i învete pe evrei cum sà foloseascà santajul moral încàlcând tocmai acele principii a càror respectare pretind s’o impunà celorlalti. Ca si celelalte càrti asiatice (chineze, indiene si persane) ale smecheriei, dar mult mai putin rafinat decât ele, Talmudul este un tratat de “moralà strategicà”, adicà de înselàtorie bazatà pe culpabilizarea adversarului prin discursul etic.
Ion Varlam – vice-preºedinte PNT
                        – Preºedinte al Uniunii Mondiale a Românilor de Pretutindeni
si, la final, un text pe aceeasi tema
Zydokomuna]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer