Ibogaina este o substanþã halucinogenã care a intrat în atenþia tot mai multor cercetãtori ºi care poate contribui la tratarea dependenþei, în special de droguri ºi alcool.

Ibogaina, "drogul" care trateazã dependenþa
Înca din anii ’60, oamenii de ºtiinþã, dar ºi foºti dependenþi de droguri, au semnalat efectele benefice pe care o plantã halucinogenã din Africa le poate avea în cazul tratãrii dependenþei de droguri ºi alcool.
Este vorba despre ibogaina, extrasã din rãdãcina arbustului african Tabernanthe iboga, care poate inhiba simptomele dependenþei create de droguri precum heroina, cocaina, dar ºi de alcool.   De ce nu este, însã, ibogaina utilizatã sub formã de tratament autorizat?   Dr. Anwar Jeewa, de la Minds Alive Rehab Centre din Chatsworth, Africa de Sud, estimeazã cã a tratat 1.000 de pacienþi cu ibogainã, însã aceastã substanþã rãmâne încã neatestatã de medicina modernã.
La origine, “drogul” este folosit de secole de triburile Bwiti din Gabon ºi Cameroon, în cadrul ceremoniilor de iniþiere.   Ritual de iniþiere cu ibogainã Potrivit cercetãtorilor, ibogaina acþioneazã asupra creierului în douã moduri. Primul se manifestã la nivel metabolic, prin crearea unei proteine care blocheazã zona creierului responsabilã pentru crearea nevoii care alimenteazã dependenþa. Astfel, procesul de vindecare poate dura câteva luni în cazul unui program de detoxifiere normal. Al doilea efect este mai puþin cunoscut oamenilor de ºtiinþã ºi constã în inducerea unei stãri asemãnãtoare visãrii, profund introspective, care le permite dependenþilor sã identifice problemele pe care încearcã sã le suprime cu ajutorul substanþelor interzise. În acest caz, ibogaina trebuie administratã o singurã datã, spre deosebire de tratamentele convenþionale pentru heroinã, cum ar fi metadona, care creeazã ea însãºi dependenþã.   Ibogaina acþioneazã asupra Sistemului Nervos Central (SNC) Alt motiv pentru care ibogaina nu a pãtruns pe piaþã este cel de ordin financiar. Companiile farmaceutice produc bani patentând noi medicamente, în timp ce ibogaina este un derivat natural, ceea ce face dificil procesul de patentare. De asemenea, utilizarea ei nu este lipsitã de riscuri: aceastã substanþã incetineºte ritmul cardiac ºi poate afecta cerebelul, aºa cum reiese din testele cu cobai, cãrora le-a fost administratã ibogainã în doze mari. Medici precum Anwar Jeewa aºteaptã, însã, ca ibogaina sã fie atestatã ºi comercializatã la scarã largã, însã nu inainte ca oamenilor sã le fie expuse riscurile ºi limitele în care trebuie utilizatã aceastã substanþã halucinogenã. sursa: apropo.ro]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer