– Nu ne-am aºtepta ca o activitate inofensivã cum ar fi descãrcarea unui film de pe Internet ºi transferul sãu pe o plasmã, pentru a fi vizionat într-o duminicã dupã-amiazã, sau deschiderea radioului în maºinã sã activeze vreun sistem de supraveghere. Totuºi, ne avertizeazã Daily Mail, aceste douã miºcãri simple pot transmite date exacte despre ceea ce facem la un momoent dat ºi unde ne aflãm.

„Spionii” nu vor mai trebui sã se infilltreze cu discreþie prin case pentru a instala dispozitive de supraveghere – e suficientã valorificarea conexiunilor între dispozitivele controlate de aplicaþii pe care le folosim în fiecare zi, afirmã directorul CIA, David Petraeus (foto jos). CIA susþine cã are resursele necesare pentru a „citi” aceste dispozitive prin intermediul Internetului, ºi poate chiar prin intermediul undelor radio. De altfel, toate dispozitivele electronice cu care ne-am obiºnuit – de la telecomandã la ceasul electronic de ultimã generaþie – pot fi acum controlate prin aplicaþii. ARM, o companie producãtoare de cipuri, a scos recent pe piaþã un cip de micã putere, care poate fi utilizat pentru aproape orice dispozitiv din casã – de la un figider sau cuptor la soneria de la uºã – acestea putând fi controlate prin conexiunea la Internet. Totuºi, informaþiile cumulate de la gadget-uri conectate „vor putea fi citite cu foarte mare uºurinþã ºi chiar controlate de la distanþã”, avertizeazã directorului CIA într-o analizã realizatã pe blogul Danger Room al publicaþiei Wired. Petraeus spune cã toate aceste gadgeturi conectate la web au revoluþionat arta spionajului, permiþând monitorizarea indivizilor aproape automat. Acesta afirmã cã noile tehnologii au revoluþionat domeniul monitorizãrii indivizilor  – „în special pentru efectul lor asupra traficului clandestin”. Elementele de interes vor fi amplasate, identificate, monitorizate ºi controlate de la distanþã prin tehnologii avansate, cum ar fi radio-frecvenþele de identificare, reþelele de senzori, serverele  încorporate – toate conectate la un Internet de ultimã generaþie, folosind tehnici de mare putere, diversificate ºi eficiente din punct de vedere al costului. Petraeus a vorbit ºi despre capitalul de risc care derivã din tendinþa de a instala procesoare pentru conexiuni la Internet tuturor dispozitivelor de care ne înconjurãm, inclusiv unora „neutre” cum ar fi frigiderele, cuptoarele ºi sistemele de iluminat. Declaraþia acesta este relevantã mai ales în contextul în care, în aceastã sãptãmânã, una dintre cele mai mari companii producãtoare de cipuri, ARM, a prezentat clienþilor sãi un nou procesor. Cipurile scoase pe piaþã sunt mai mici, mai ieftine ºi cu un nivel mai redus de consum decât procesoarele anterioare, fiind concepute pentru a ataºa conexiune la Internet aproape oricãrui aparat electric, înaintând conceptul de “Internet al  obiectelor”. Analiºtii care încearcã sã întrevadã consecinþele viitoare ale acestor tehnologii cred cã, într-o zi, toate aceste dispozitive conectate la Internet vor ajunge sã transmitã date exacte despre locaþia noastrã ºi activitãþile în care suntem implicaþi, date care vor fi arhivate ºi stocate pe termen lung. Grupurile de apãrare a confidenþialitãþii, între care Electronic Frontier Foundation, au avertizat cã informaþiile personale vor ajunge sã fie folosite în mod abuziv ºi cã, prin multiplicarea dispozitivelor conectate la Internet, posibilitãþile de supraveghere a indivizilor se vor mãri exponenþial, fãrã ca utilizatorii sã aibã dreptul de control sau de apãrare în faþa acestor metode intruzive. sursa: financiarul.ro]]>

CategoryUncategorized
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer