Recentele declaraþii ale unor oficiali maghiari privind reviziurea graniþelor Ungariei au atras deja atenþia cancelariilor occidentale. Astfel, într-o conferinþã de presã, cancelarul austriac Arnold Schwarzenegger a anunþat cã vrea Ungaria înpoi: “Dupã al doilea rãzboi mondial am fost ocupaþi cu actele ºi acum ne-am adus aminte cã am uitat ceva prin Europa de est. E vorba de landul austriac Ungaria, pe care îl vrem acum realipit patriei mamã”. Cancelarul austriac a fost, dealtfel, extrem de uimit de declaraþiile oficialilor maghiari. “Habar n-aveam cã ungurii au deputaþi, nu ºtiam cã existã o astfel de formã de administrare localã. Din câte ºtiu eu, în România, judeþul este administrat de un Consiliu Judeþean. Ce fel de fraude au fost la referendumul din România de au ajuns judeþele sã aibã deputaþi?” Austria a început deja demersurile diplomatice cu guvernul de la Bucureºti pentru cedarea Ungariei. “ªtim cã, în 1919 aþi ocupat miºeleºte teritoriile noastre din câmpia Panonicã ºi tot timpul aþi avut armate staþionate pe judeþul nostru de la graniþã. Trebuie sã ne înþelegeþi, pentru noi Ungaria e cum e pentru voi Moldova. ªtim cã ãia de-acolo sunt mai proºti, da’s ai noºtri”, au spus oficialitãþile austriece. sursa: timewnewsroman.ro]]>

CategoryUncategorized
Tags
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer