dpa Nigel Farage 1 1035261a 300x200 Nigel Farage, eurodeputat britanic: „UE nu are mari ºanse de supravieþuire“ euroscepticUnul dintre cei mai vocali eurosceptici de la Bruxelles, Nigel Farage, declarã pentru „Adevãrul Europa“ cã moneda unicã e „un dezastru fãrã egal“ ºi cã libera circulaþie e „o prostie“. Nigel Farage spune cã nu e surprins deloc de criza zonei euro ºi considerã cã valuta comunitarã e „o închisoare monetarã“. „Adevãrul Europa”: Ce pãrere aveþi despre criza din UE?  Nigel Farage: Inevitabilã, previzibilã. Acum patru ani, ne-am aºezat în faþa Parlamentului European de la Strasbourg care era în sesiune plenarã ºi am împãrþit monede euro de ciocolatã, împreunã cu o vedere pe care am scris mesajul: “Vã rugãm sã le mâncaþi cât nu se topesc”. Spunem acest lucru de mult timp – cã se va sfârºi printr-un dezastru. Nu poþi forþa state cu politicã diferitã într-o uniune economicã. Am fost foarte norocoºi în Marea Britanie cã ne-am dat seama la timp cã va fi un dezastru ºi cã nu ne-am alãturat. Acest lucru ne-a salvat de la închisoarea monetarã care este moneda euro. Ce se întâmplã acum nu mã surprinde deloc. Ce ºanse are structura politicã a UE? E în pericol? Da, evident. Cea mai interesantã realizare a monedei euro e cã acum toþi se urãsc între ei. Nu e fantastic? În Grecia, acum oamenii deseneazã svastica pe steaguri UE ºi apoi le dau foc. Este vorba de o nouã rupturã în Europa, anume Nord contra Sud. Înainte era Vest contra Est. Statele din sudul Europei spun: “Daþi-ne banii voºtri ºi primiþi-ne imigranþii!” Iar statele din nord spun: “Nu, nu acceptãm aºa ceva”. Vedem deci schimbãri politice dramatice, care au început în Finlanda, care se dezvoltã în Olanda ºi care se întâmplã chiar în acest moment ºi în Germania. Cum aratã viitorul UE în urmãtorii cinci ani? E greu sã stabileºti un termen limitã. Dar UE nu va supravieþui. UE are la fel de multe ºanse ca Belgia sã supravieþuiascã. E o construcþie artificialã, nimeni nu ºi-a dorit vreodatã  aceastã uniune, nimeni n-a cerut-o. Nimeni nu a votat într-un referendum lucruri precum: “Vrem sã renunþãm la democraþia noastrã, la independenþa noastrã, vom renunþa la tot ce avem ºi vrem ca oameni precum Herman Van Rompuy (n.n. preºedintele Consiliului European) sã ne dicteze ce sã facem cu viaþa nostrã”. Nimeni nu a spus vreodatã aºa ceva. Chiar dacã vrem cooperare economicã, comerþ ºi mai puþinã birocraþie în ceea ce priveºte graniþele europene, cine vrea un stat european? ªi atunci ce ºanse au Statele Unite ale Europei?  Singurii care vorbesc despre o astfel de idee sunt cei plãtiþi sã  vorbeascã despre ea. Uitaþi-vã la state precum România. Toþi politicienii de la voi sunt bogaþi, toþi funcþionarii pro-EU sunt bogaþi. Existã o clasã politicã în UE care e complet coruptã în acest sistem. Avem în faþa noastrã un sistem care a eºuat, iar remediul nostru este sã întãrim acest sistem. Cu cât mai mult vom pãstra aceste aparenþe, cu atât mai mare va fi colapsul. ªi se va dãrâma, e clar, cel puþin în privinþa Euro. Nordul ºi sudul (Europei) nu se vor mai putea înþelege. Eu cred cã vor sfârºi prin a avea o zonã cu marca germanã, nu Euro, în nord, iar olandezii ºi finlandezii se vor întreba dacã vor sã fie parte din aceastã zonã, mai ales din punct de vedere politic. Grecia nu va mai fi parte din zona euro în urmãtorii doi ani. Nu are cum. Existã experþi care spun cã Euro ar putea deveni una dintre cele mai solide monede.  Da, sigur, va fi cea mai cea dintre toate. Ai fost cumva de curând în Atena? Dar în Dublin? Mergi ºi apoi sã te întorci ºi sã-mi spui cã euro s-a stabilizat. E un dezastru fãrã egal! Milioane de oameni sunt obligaþi sã devinã ºomeri pentru a pãstra “visul” european în care oricum nimeni nu a crezut de la bun început. Credeþi cã decizia Danemarcei de introduce din nou controale la graniþele UE a fost justificatã? Da, sper cã va crea o reacþie în lanþ, pentru cã toatã lumea îºi doreºte acest lucru. Dar de ce au ales sã fie parte din Schengen, atunci? Pentru cã acesta era “visul”. Nimeni nu a îndrãznit sã se opunã  “visului”. La fel ca ºi comunismul. “Aceste lucruri sunt bune, trebuie sã le acceptãm pentru cã sunt bune pentru noi”. E o nebunie, cum sã crezi aºa ceva? Cum ai putea vreodatã sã ai  liberã circulaþie, plus cea a forþei de muncã între þãri bogate ºi þãri sãrace? E o prostie. În orice direcþie te uiþi – Euro, zona Schengen – UE sã dãrâmã ca un castel sub privirile noastre. Paradoxul este cã, prin mãsuri de guvernare economicã, liderii de la Bruxelles încearcã sã obþinã ºi mai multe puteri. De ce nu sunt primite România ºi Bulgaria în spaþiul Schengen? Este aceastã amânare politicã o atitudine care va persista de acum înainte? Statele nordice spun acum, pe bunã dreptate: “Destul! Destul! Destul! Nu mai vrem aºa ceva, ne-a ajuns!” Serviciile noastre de asistenþã socialã nu mai fac faþã. Deja s-a ajuns la niºte limite – în Danemarca, în Finlanda, în Suedia chiar. Aceste schimbãri politice sunt foarte, foarte mari. Este ironic, ideea care promitea alãturarea tuturor oamenilor din Europa într-o uniune de fapt îi forþeazã sã devinã din nou naþionaliºti. Existã o creºtere realã a naþionalismului în Europa. Partidele de extremã dreapta reprezintã de fapt oamenii care nu mai vor sã fie guvernaþi de lideri de la Bruxelles. Din cauza aceasta le-au crescut alegãtorii. Oamenii simt cã li se furã democraþia sau abilitatea de a-ºi controla singuri vieþile. Deci susþineþi cã europenii nu îºi doresc libera circulaþie? Nu, pentru cã e o nebunie, absolut o nebunie. Înþeleg atitudinea aceasta în þãrile din Estul Europei, dar în þãrile din nord, acest flux de imigranþi a cauzat mari probleme. Deci, cred cã  putem spune cã Europa se aflã la rãscruce de drumuri. Sper cã euro se va prãbuºi, sper cã pieþele vor aduce colapsul zonei euro. Pentru cã, dacã vom continua în acest fel, ne vom trezi cu o situaþie mult mai urâtã decât ce avem în momentul de faþã. “Toþi politicienii de la voi sunt bogaþi, toþi funcþionarii pro-UE sunt bogaþi. Existã o clasã politicã în UE care e complet coruptã.” Un eurosceptic convins Nigel Farage (47 de ani) este europarlamentar britanic ºi reprezintã sud-estul Angliei în Parlamentul European. Este liderul Partidului pentru Independenþã din Regatul Unit (UKIP), un partid de dreapta, populist ºi eurosceptic. De asemenea, este vicepreºedinte al grupului de eurosceptici “Europa pentru Democraþie ºi Libertate” din Parlamentul European ºi se considerã libertarian. În mai multe discursuri ale sale în Parlamentul European, a criticat lideri importanþi ai UE. El susþine cã aceºtia nu au nicio legitimitate, nefiind aleºi direct de cetãþenii europeni. sursa: Adevãrul]]>

CategoryUncategorized
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer